ไอโรเน่ ดับบลิวจี

ติดปีกเกษตร ตอน มะเร็งกล้วยไม้

โรคใบปื้นเหลืองในกล้วยไม้

โรครากเน่า โคนเน่า ผลเน่า และราสีชมพู ในสวนทุเรียน

หอยเชอรี่ ศัตรูร้ายในนาข้าว

ตอนโรคใบติดของทุเรียน

ส้มหล่น

โรคพืชตระกูลหอม

โรคกรีนนิ่งของส้ม

สวนกล้วยไม้เศรษฐี