สูตรผสม  50%  +  5%  W/V  EC

คุณสมบัติ

• เป็นสารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช

• ออกฤทธิ์ในทางสัมผัสและกินตาย

• กำจัดแมลงและไรศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวาง

• ปลอดภัยต่อพืชปลูกหลายชนิด

ประโยชน์

พืชปลูก

ศัตรูพืช

อัตราการใช้

อ้อย เพลี้ยอ่อน  หนอนเจาะลำต้นอ้อย  ไรแดง 40-80  ซีซีต่อน้ำ  20 ลิตร
ฝ้าย เพลี้ยอ่อนฝ้าย  มวนแดงฝ้าย  ไรแดง  หนอนคืบกินใบฝ้าย  หนอนเจาะสมอฝ้าย  หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะสมอสีชมพู  แมลงหวี่ขาว 40  ซีซีต่อน้ำ  20 ลิตร
ข้าวโพด เพลี้ยอ่อน  หนอนกระทู้  

 

 

 

20-60  ซีซี ต่อน้ำ  20 ลิตร

ส้มเขียวหวาน   ส้มโอ ไรแดงส้ม  แมลงวันผลไม้  เพลี้ยหอย  เพลี้ยแป้ง
ไม้ผลชนิดต่างๆ หนอนกาแฟสีแดง  เพลี้ยหอย
มันฝรั่ง ไรแดง  เพลี้ยอ่อน หนอนกระทู้
ข้าว หนอนกอสีครีม  หนอนกอหัวดำ  หนอนม้วนใบข้าว
ถั่วเหลือง เพลี้ยจักจั่นฝ้าย ด้วยหมัดกระโดด  หนอนคืบกะหล่ำ
ยาสูบ หนอนผีเสื้อยาสูบ  หนอนกระทู้ยาสูบ  แมลงหวี่ขาว
พืชผัก เพลี้ยอ่อน  หนอนคืบกระหล่ำ  หนอนกระทู้หอม  หนอนใยผัก