เอรา-แท็ป

ชื่อการค้า : เอรา-แท็ป ชื่อสามัญ : คาร์แทป ไฮโดรคลอไรด์   สูตรผสม  4% GR คุณสมบัติ   • เป็นสารกำจัดแมลง ศัตรูพืช   • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม   • ทำให้แมลงศัตรูพืชไม่กินอาหารและตายในที่สุด ประโยชน์   พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้ วิธีการใช้ ข้าว ใช้กำจัดหนอนกอข้าว เช่น หนอนกอแถบลาย หนอนกอสีครีม หนอนกอสีชมพู หนอนกอแถบลายม่วง เป็นต้น 4 กก.ต่อไร่ หว่านให้ทั่วแปลงนา -สำหรับนาดำ ควรใช้หลังปักดำ 20 วัน -สำหรับนาหว่าน ควรหว่านหลังหว่านข้าวแล้ว 30 วัน  

เอราท็อกซ์

ชื่อการค้า : เอราท็อกซ์ ชื่อสามัญ : ไทอะมีโทแซม สูตรผสม      25 % WG คุณสมบัติ   • เป็นสารในกลุ่มนีโอนิโคตินนอยด์   • ออกฤทธิ์แบบดูดซึมผ่านทางรากและใบได้อย่างรวดเร็ว   • เคลื่อนย้ายจากล่างขึ้นข้างบน จึงเหมาะที่จะให้เคลื่อนย้ายเข้าทางรากได้ดีที่สุด   • ออกฤทธิ์มีผลไปยับยั้งการกินอาหาร   • สามารถใช้ได้ในสภาพที่แล้งจัด   • มีการละลายตัวของสารได้ดี   พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้ สามารถใช้ได้กับพืชปลูกได้อย่างปลอดภัยมากกว่า 115 ชนิด ทั้ง ข้าว ไม้ผล ผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ -ใช้กำจัดแมลงปากดูดได้มากกว่า 160 ชนิด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เป็นต้น  -ใช้กำจัดแมลงหวี่ขาวและด้วงหมัดกระโดด  ใช้เพียง…

เอราคอน 70

ชื่อการค้า : เอราคอน 70 ชื่อสามัญ : อิมิดาคลอพริด   สูตรผสม  70% WG คุณสมบัติ   • เป็นสารในกลุ่มนีโอนิโคตินนอยด์   • ออกฤทธิ์แรง ออกฤทธิ์เร็ว ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน   • ปลอดภัยต่อช่อดอก ประโยชน์   พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้ วิธีการใช้ เหมาะสำหรับใช้กับไม้ผล พืชตระกูลแตง พริก   กำจัดแมลงปากดูดทุกชนิด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น เป็นต้น กำจัดหนอนชอนใบ เต่าแตง แมลงปากดูดทั่วไปใช้ 1 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เพลี้ยไฟใช้ 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร  พ่นบ่อยช่วยลดการระบาดของเพลี้ยแป้งได้  

เอราไพฟอส 505

ชื่อการค้า : เอราไพฟอส 505 ชื่อสามัญ : คลอร์ไพริฟอส + ไซเพอร์เมทริน   สูตรผสม  50%  +  5%  W/V  EC คุณสมบัติ • เป็นสารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช • ออกฤทธิ์ในทางสัมผัสและกินตาย • กำจัดแมลงและไรศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวาง • ปลอดภัยต่อพืชปลูกหลายชนิด ประโยชน์ พืชปลูก ศัตรูพืช อัตราการใช้ อ้อย เพลี้ยอ่อน  หนอนเจาะลำต้นอ้อย  ไรแดง 40-80  ซีซีต่อน้ำ  20 ลิตร ฝ้าย เพลี้ยอ่อนฝ้าย  มวนแดงฝ้าย  ไรแดง  หนอนคืบกินใบฝ้าย  หนอนเจาะสมอฝ้าย  หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะสมอสีชมพู  แมลงหวี่ขาว 40  ซีซีต่อน้ำ  20 ลิตร ข้าวโพด เพลี้ยอ่อน  หนอนกระทู้      …

เอราเซ็ค 35 อีซี

ชื่อการค้า : เอราเซ็ค 35 อีซี ชื่อสามัญ : ไซเพอร์เมทริน   สูตรผสม  35%  W/V  EC คุณสมบัติ    • ออกฤทธิ์กำจัด เพลี้ยและหนอนได้อย่างกว้างขวาง    • ออกฤทธิ์เร็ว เมื่อได้รับการสัมผัส ประโยชน์

เอราเมท โกลด์

ชื่อการค้า : เอราเมท โกลด์ ชื่อสามัญ : ไดเมโทเอต สูตรผสม    40%  W/V  EC คุณสมบัติ   • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม   • กำจัดได้ทั้งแมลงและไรศัตรูพืช   • สารออกฤทธิ์คงสภาพอยู่ได้นาน มีการเสื่อมสลายน้อย ทำให้ออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพ   • มีกลิ่นเบาบาง ประโยชน์   พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้ วิธีการใช้ แตง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น แมลงวันทอง 20-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาด มะเขือเทศ เพลี้ยอ่อน 20-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ 20-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ถั่ว หนอนเจาะโคนกล้าถั่ว…

เอราคอน

ชื่อการค้า : เอราคอน ชื่อสามัญ : อิมิดาโคลพริด   ชื่อสามัญ : อิมิดาโคลพริด   สูตรผสม    10 SL คุณสมบัติ   • เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช   • ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย   • ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าสู่พืชได้อย่างรวดเร็ว เคลื่อนย้ายไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของพืชจึงสามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชที่เข้าทำลายโดยการดูดน้ำเลี้ยงได้เป็นอย่างดี • ออกฤทธิ์กำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวางทั้งหนอน เพลี้ยและด้วง พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้ ข้าว   เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจักจั่นสีเขียว เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก 20-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ทุเรียน เพลี้ยไฟพริก  20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ส้มเขียวหวาน หนอนชอนใบส้ม เพลี้ยไฟพริก เพลี้ยไก่แจ้ส้ม  20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร องุ่น…

เอราโพรทริน 404

ชื่อการค้า : เอราโพรทริน 404 ชื่อสามัญ : ไซเพอร์เมทริน+โพรฟีโนฟอส   สูตรผสม   4% + 40% W/V EC คุณสมบัติ     • ออกฤทธิ์เร็ว  ออกฤทธิ์แรง     • กำจัดหนอนเจาะและเพลี้ยไฟได้ดี ประโยชน์   พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้ หอม เพลี้ยไฟ 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พริก ถั่ว เพลี้ยอ่อน กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คะน้า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี หนอนเจาะยอดกะหล่ำ หนอนเจาะสมอฝ้าย 40-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ยาสูบ เพลี้ยอ่อน หนอนเจาะสมอฝ้าย  40-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ไม้ผล หนอนเจาะดอก หนอนเจาะผล หนอนชอนเปลือก หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ…