ไมทาไซด์

ชื่อการค้า : ไมทาไซด์ ชื่อสามัญ : อามีทราซ   สูตรผสม : 20% W/V EC   คุณสมบัติ • สารกำจัดไร คุมไข่ไร่ กำจัดไร ตัวอ่อน ตัวแก่ • ออกฤทธิ์แบบสัมผัส • คุมไข่และตัวอ่อนหนอนผีเสื้อ ประโยชน์   พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้  กุหลาบ  ไรแมงมุมคันซาวา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด  

เอราเฟท 75 เอสพี

ชื่อการค้า : เอราเฟท 75 เอสพี ชื่อสามัญ : อะซีเฟต   สูตรผสม : 75% SP คุณสมบัติ • เป็นสารในกลุ่ม Organophosphate • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม • กำจัดแมลงได้กว้างทั้งแมลงชนิดปากกัดและปากดูด อัตราการใช้ 15-35 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ประโยชน์ ผัก(ตระกูลกะหล่ำ) : หนอนคืบกะหล่ำ หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนผีเสื้อขาว เพลี้ยอ่อน ส้ม : หนอนชอนใบ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย ไรแดง ไรสนิม ยาสูบ : เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนผี้เสื้อยาสูบ มะเขือเทศ : เพลียอ่อน หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะผล มันฝรั่ง : เพลี้ยอ่อน หนอนคืบกะหล่ำ ข้าวโพด :…

เอราไพฟอส 40

ชื่อการค้า : เอราไพฟอส 40 ชื่อสามัญ : คลอร์ไพริฟอส   คุณสมบัติ • เป็นสารกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช • ออกฤทธิ์ทางสัมผัสตาย กินตายและทางหายใจ • สารที่เหมาะสำหรับนำมาใช้ร่วมกันคือ “บูโพรเฟซิน” และ”ไซเพอร์เมทริน” สำหรับใช้กำจัดเพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยอ่อน   เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง หนอนกอข้าว และหนอนกระทู้ข้าวโพด ประโยชน์และวิธีใช้  พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้และการใช้ ส้ม  ไรแดง 25 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร  เพลี้ยหอย 15-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ข้าว  หนอนกอข้าว 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อข้าวมีอาการยอดหี่ยว มากกว่า 15% ในช่าวเริ่มแตกกอ ข้าวเปลือกที่ใช้ทำพันธุ์  ผีเสื้อข้าวเปลือก 2.5 ซีซีต่อน้ำ 30 ซีซี คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก…

เอราฟอส

ชื่อการค้า : เอราฟอส ชื่อสามัญ : ไตรอะโซฟอส   สูตรผสม 40 EC คุณสมบัติ • เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช • สามารถกำจัดไรและไส้เดือนฝอยศัตรูพืชได้ด้วย • ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย • ออกฤทธิ์กำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างรวดเร็ว • คงสภาพอยู่ภายในพืชและภายในดินได้นาน 3-4 สัปดาห์ และจะสลายตัวไปในอากาศที่ร้อนและแห้ง •สามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อของใบพืชได้ ประโยชน์และอัตราการใช้   พืชปลูก แมลงศัตรูพืช อัตราการใช้ ข้าว หนอนกอแถบลาย หนอนกอสีครีม หนอนม้วนใบข้าว บั่ว หนอนกระทู้ควายพระอินทร์ เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจักจั่นสีเขียว แมลงดำหนาน แมลงสิง มวนเขียวข้าว 30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร องุ่น สตรอเบอรี่ ยาสูบ มะเขือเทศ ไส้เดือนฝอย 30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร มะม่วง แมลงวันทอง 30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ส้ม…

คาร์บาริล 85% ดับบลิวพี

ชื่อการค้า : คาร์บาริล 85% ดับบลิวพี ชื่อสามัญ : คาร์บาริล สูตรผสม    85 % WP คุณสมบัติ   • เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช   • ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย   • ออกฤทธิ์กำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวาง ทั้งแมลงปากกัด ด้วง แมลงปากดูด ในผัก ไม้ผล   ประโยชน์ ข้าว                                 : เพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่น ทุเรียน                             : เพลี้ยไก่แจ้ เงาะ                                : หนอนเจาะขั้วเงาะ ลิ้นจี่                        : มวนลำไย มังคุด                              : หนอนชอนใบ หนอนกินใบอ่อน ส้ม                                   : เพลี้ยไฟผีเสื้อมวนหวาน มะม่วง                           …

เอราแท็ป 50 เอสพี

ชื่อการค้า : เอราแท็ป 50 เอสพี ชื่อสามัญ : คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ คุณสมบัติ • เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช • ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย • ออกฤทธิ์ช้า จะออกฤทธิ์เมื่อแมลงศัตรูพืช ได้รับสารและจะหยุดกินอาหาร • เป็นพิษต่อผึ้งต่ำ • ไม่ควรใช้ร่วมกับสารที่ออกฤทธิ์เป็นด่าง ประโยชน์และวิธีใช้ พืชปลูก แมลงศัตรูพืช อัตราการใช้และการใช้ มันฝรั่ง เต่ามะเขือ 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ข้าว หนอนกอข้าว 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ส้ม หนอนชอนใบส้ม 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พืชผัก หนอนใยผัก หนอนผีเสื้อขาวกะหล่ำ 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หอม เพลี้ยไฟหอม 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร มันเทศ…

เอราขาบ

ชื่อการค้า : เอราขาบ ชื่อสามัญ : ฟีโนบูคาร์บ   สูตรผสม    50% W/V EC คุณสมบัติ • กำจัดเพลี้ยได้อย่างรวดเร็ว ประโยชน์   พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้ ข้าว เพลี้ยจักจั่นสีเขียว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร มะม่วง เพลี้ยจักจั่นมะม่วง 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คะน้า ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี ด้วงหมัดผักแถบลาย 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร  

เอราโปรขาบ

ชื่อการค้า : เอราโปรขาบ ชื่อสามัญ : คาร์แทปไฮโดรคลอร์ไรด์+ไอโซโพรคาร์บ   สูตรผสม 3+3 GR คุณสมบัติ • เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช • ออกฤทธิ์กำจัดแมลงศัตรูพืชแบบปากกัด และปากดูดน้ำเลี้ยง • เหมาะสำหรับใช้ในนาข้าว ประโยชน์ ใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าว เช่น หนอนกอแถบลายม่วง หนอนกอสีชมพู หนอนกอแถบลาย หนอนกอสีครีม เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก เพลี้ยกระโดดหลังขาว เป็นต้น อัตราการใช้ • สำหรับกำจัดหนอนกอ ใช้ 3 กิโลกรัมต่อไร่ • สำหรับกำจัดเพลี้ย ใช้ 5 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีการใช้ • หว่านเมื่อเริ่มพบการระบาด • ในนาหว่านน้ำตม ควรหว่านหลังจากหว่านข้าวแล้ว 30 วัน • ในนาดำ ควรหว่านหลังจากปักดำข้าวแล้ว 20 วัน

เอราดีไฮด์

ชื่อการค้า : เอราดีไฮด์ ชื่อสามัญ : เมทัลดีไฮด์   สูตรผสม 5 Granular Bait (pellet) คุณสมบัติ •เป็นสารกำจัดหอยศัตรูพืช •ออกฤทธิ์โดยการกินตายและถูกตัวตาย ประโยชน์และอัตราการใช้ • กำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว ใช้ในอัตรา 800 กรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วบริเวณ โดยมือหว่านหรือคลุกเคล้าไปกับเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหว่านในอัตรา 800 กรัมต่อพันธุ์ข้าวปลูก 15-20 กิโลกรัม ต่อไร่ ขณะใช้สารฆ่าหอยต้องมีน้ำอยู่ในแปลงนาในระดับสูงประมาณ 3-5 ซม. นานติดต่อกันอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมงหลังใส่สาร • กำจัดหอยในเรือนเพาะชำ ไม้ดอกไม้ประดับและสวนผัก ใช้ในอัตรา 30 เม็ดต่อพื้นที่ทุกๆ 1 ตารางเมตร หรือ 800 กรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วบริเวณเพาะปลูก • กำจัดหอยในแปลงพืชไร่ ในกรณีป้องกันหอยเข้าทำลายต้นพืช ให้หว่านรอบๆ บริเวณโคนต้น ในอัตราต้นละ 10-15 เม็ด ถ้าหากป้องกันหอยเข้าทำลายในแปลงเพาะปลูกให้หว่านรอบๆ พื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกตามความเหมาะสม

เอราเฟซิน 25 ดับบลิวพี

ชื่อการค้า : เอราเฟซิน 25 ดับบลิวพี ชื่อสามัญ : บูโพรเฟซิน   สูตรผสม  25% WP คุณสมบัติ     • เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช     • ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตหรือการลอกคราบของศัตรูพืชชนิดต่างๆ   พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้ วิธีการใช้ ข้าว ใช้กำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล , เพลี้ยกระโดดหลังขาว  , เพลี้ยจักจั่นสีเขียว 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบแมลงระดับ 10 ตัวต่อกอ ในระยะปักดำถึงระยะแตกกอเต็มที่ หรือตรวจพบแมลง 20 ตัวต่อกอในระยะตั้งท้อง ฝ้าย เพลี้ยจักจั่นฝ้าย 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบเพลี้ยจักจั่นเกิน 1 ตัวต่อใบสำหรับฝ้ายอายุไม่เกิน 2เดือน  และตรวจพบเพลี้ยจักจั่นเกิน…