เอรามิลิน

ชื่อสามัญ: ลูเฟนนูรอน(Lufenuron) สารสำคัญ: (RS)1-[2,5-dichloro-4(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)-phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoxyl)-ura…5%W/V EC กลุ่มสารเคมี: เบนโซอิลยูเรีย(Benzoylurea) การออกฤทธิ์: ออกฤทธิ์เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช ออกฤทธิ์เป็นสารกำจัดไรศัตรูพืช ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์ไคติน ส่วนใหญ่จะออกฤทธิ์ทางด้านการกินหรือกินตาย ทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถพัฒนาเป็นตัวแก่ได้ ทำให้วงจรชีวิตสูญเสียไป ทำให้หนอนและแมลงศัตรูพืชหยุดการกินอาหาร ศัตรูพืชเป้าหมาย: กลุ่มหนอนศัตรูพืชชนิดต่างๆ(Lepidoptera) กลุ่มด้วงศัตรูพืชชนิดต่างๆ (Coleoptera) แมลงหวี่ขาวส้ม ไรสนิมส้ม แมลงพาหะในสัตว์เลี้ยง พืชปลูกเป้าหมาย: ไม้ผล พืชผัก ส้ม ส้มโอ ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง ฝ้าย การใช้และอัตราการใช้: โดยทั่วไปใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร   ความสามารถในการเข้ากันได้ของสารเคมี: ไม่สามารถเข้ากันได้กับสารที่ออกฤทธิ์เป็นด่าง เช่น ปูนขาว, กำมะถันและคอปเปอร์

เอราโทเอต อีซี

ชื่อการค้า : เอราโทเอต อีซี ชื่อสามัญ : โอเมโทเอต   สูตรผสม  50% W/V EC   คุณสมบัติ    • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม    • กำจัดได้ทั้งแมลงและไรศัตรูพืช    • ไม่ควรใช้ร่วมกับสารที่มีส่วนผสมของกำมะถัน ประโยชน์ พืชปลูก แมลงศัตรูพืช อัตราการใช้ ข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจักจั่นสีเขียว หนอนกอข้าว 40-50 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร องุ่น เพลี้ยแป้ง ไร ส้ม เพลี้ยอ่อน หนอนชอนใบส้ม เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไร ผัก หนอนแมลงวันชอนใบผัก แมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไร ยาสูบ แมลงหวี่ขาวยาสูบ ไรสองจุด ถั่วเขียว หนอนเจาะฝักถั่วเขียว หนอนผีเสื้อสีน้ำเงิน เพลี้ยไฟ กาแฟ เพลี้ยอ่อนกาแฟ…

เอราทริน 2.5

ชื่อการค้า : เอราทริน 2.5 ชื่อสามัญ : แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน    สูตรผสม   : 2.5% W/V EC คุณสมบัติ   • เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช • ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย อีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นสารขับไล่แมลง • ออกฤทธิ์กำจัดแบบเฉียบพลัน • ออกฤทธิ์อยู่ได้นาน • ออกฤทธิ์กำจัดแมลงได้อย่างกว้างขวาง พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้ วิธีการใช้  กระเจี๊ยบเขียว  หนอนเจาะสมอฝ้าย  40-50 ซีซีผสมน้ำ 20 ลิตร  พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด  พืชตระกูลกะหล่ำ  หนอนใยผัก หนอนคืบ กะหล่ำ หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะยอด 20-30 ซีซีผสมน้ำ 20 ลิตร  พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด  ถั่วเหลือง หนอนเจาะฝักถั่ว หนอนเจาะสมอฝ้าย 20-30 ซีซีผสมน้ำ 20 ลิตร  พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด ถั่วเขียว หนอนเจาะฝักถั่วเขียว หนอนผีเสื้อสีน้ำเงิน…

เอราซัลแฟน

ชื่อการค้า : เอราซัลแฟน ชื่อสามัญ : คาร์โบซัลแฟน   สูตรผสม : 20% W/V EC คุณสมบัติ • เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชประเภทดูดซึม • ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย • เป็นสารในกลุ่มคาร์บาร์เมท ประโยชน์ พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้ ข้าว  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจั๊กจั้นสีเขียว หนอนกอสีครีมหนอนกอแถบลายม่วง หนอนกอแถบลายหนอนกอสีชมพู หนอนห่อใบข้าว แมลงหล่า  80 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  อ้อย  แมลงหวี่ขาวอ้อย เพลี้ยกระโดดดำ 40 – 60 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  ฝ้าย  เพลี้ยอ่อนฝ้าย เพลี้ยไฟฝ้าย 40 – 60 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  ยาสูบ หนอนเจาะลำต้นยาสูบ 40 – 60 ซีซี…

เอราเม็คติน แม็ก

ชื่อการค้า : เอราเม็คติน แม็ก ชื่อสามัญ : อะบาเม็คติน สูตรผสม : 1.8% W/V EC คุณสมบัติ • เป็นสารจุลินทรีย์สำหรับกำจัดหนอนและแมลงศัตรูพืชบางชนิด • ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย • ออกฤทธิ์แบบดูดซึมได้เล็กน้อย • เพื่อการออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้นควรผสมใช้ร่วมกับไวท์ออยล์ ประโยชน์   พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้  ส้ม มะนาว ส้มโอ  หนอนชอนใบ  5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มแตกใบอ่อน  เพลี้ยไฟ  10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด  ไรแดง ไรสนิมส้ม  15-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด  พริก  เพลี้ยไฟ  10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด  องุ่น มะม่วง ลำไย ทุเรียน  เพลี้ยไฟ ไรแดง…

เอราเม็คติน

ชื่อการค้า : เอราเม็คติน ชื่อสามัญ : อะบาเม็คติน   สูตรผสม : 1.8% W/V EC คุณสมบัติ • เป็นสารจุลินทรีย์สำหรับกำจัดหนอนและแมลงศัตรูพืชบางชนิด • ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย • ออกฤทธิ์แบบดูดซึมได้เล็กน้อย • เพื่อการออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้นควรผสมใช้ร่วมกับไวท์ออยล์ ประโยชน์   พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้  ส้ม มะนาว ส้มโอ  หนอนชอนใบ  5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มแตกใบอ่อน  เพลี้ยไฟ  10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด  ไรแดง ไรสนิมส้ม  15-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด  พริก  เพลี้ยไฟ  10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด  องุ่น มะม่วง ลำไย ทุเรียน  เพลี้ยไฟ ไรแดง…

เอรามอล 83

ชื่อการค้า : เอรามอล 83 ชื่อสามัญ : มาลาไธออน สูตรผสม  83% W/V EC คุณสมบัติ    • เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช    • ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย ประโยชน์   พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้  ฝ้าย เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่น แมลงหวี่ ขาว มวนแดง 10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร  ข้าว เพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยกระโดด แมลงดำหนาม เพลี้ยแป้ง บั่ว มวนเขียวข้าว หนอนกระทู้กล้า หนอนกระทู้คอรวง ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ        ละหุ่ง หนอนคืบละหุ่ง บุ้ง ถั่วลิสง เพลี้ยอ่อน ผักตระกูลกะหล่ำ…

เอรานูฟอส

ชื่อการค้า : เอรานูฟอส ชื่อสามัญ : ลูเฟนนูรอน + โพรฟีโนฟอส   สูตรผสม: 5% + 50% W/V EC คุณสมบัติ • ออกฤิทธิ์แบบสัมผัสตาย กินตาย ดูดซึมได้เล็กน้อย • ยับยั้งขบวนการสังเคราะห์ไคตินของหนอนผีเสื้อ • ทำให้หนอนลอกคราบไม่สมบูรณ์ หนอนกินอาหารไม่ได้ และตายในที่สุด • คุมและลดจำนวนไข่หนอนผีเสื้อ ประโยชน์   พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้  ฝ้าย  เพลี้ยจักจั่นฝ้าย  40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด  

เอราทริป 5 เอสซี

ชื่อการค้า : เอราทริป 5 เอสซี ชื่อสามัญ : ฟิโพรนิล   สูตรผสม: 5% W/V SC คุณสมบัติ • ออกฤิทธิ์แบบสัมผัสตาย กินตาย • มีผลต่อระบบประสาทของแมลง ประโยชน์   พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้  ข้าว  เพลี้ยไฟ  3 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาดในแปลงข้าวระยะต้นกล้า  

เอราไมท์ 200

ชื่อการค้า : เอราไมท์ 200 ชื่อสามัญ : ไพริดาเบน สูตรผสม : 20% WP คุณสมบัติ • ออกฤิทธิ์แบบสัมผัสตาย อย่างรวดเร็ว • กำจัดไรได้ดีในทุกระยะการเจริญเติบโต โดยเฉพาะตัวอ่อน ประโยชน์   พืชปลูก แมลงศัตรู อัตราการใช้  กุหลาบ  ไรแมงมุมคันซาวา  15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด