เอราซิโนน 600 ดับบลิวจี

ชื่อการค้า : เอราซิโนน 600 ดับบลิวจี ชื่อสามัญ : ไดยูรอน + เฮกซาซิโนน  สูตรผสม  46.8 + 13.2  WG คุณสมบัติ   •เป็นสารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย   •กำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างหลายชนิด เช่นหญ้าข้าวนก   หญ้าตีนนก หญ้าหางหมา  หญ้าพง  หญ้าชันกาด หญ้าดอกขาว หญ้าแพรก หญ้าโขย่ง ผักโขมและผักเบี้ยหิน   •วัชพืชดูดซึมเข้าทางรากและใบ ประโยชน์และอัตราการใช้   •สำหรับอ้อยตอ ใช้ในอัตรา 375 – 500 กรัมต่อไร่ พ่นคลุมดินภายหลังตกแต่งกออ้อย  พรวนดินและให้น้ำเรียบร้อยแล้วก่อนวัชพืชงอก ไม่ควรพรวนดินภายหลังพ่นยาจนกว่าจะมีการใส่ปุ๋ยครั้งต่อไปอีกประมาณ 2-3 เดือน   •สำหรับอ้อยปลูกใหม่ ใช้ในอัตรา 300-400 กรัมต่อไร่  พ่นคลุมดินภายหลังพรวนดิน ใส่ปุ๋ยและกลบโคนอ้อยในช่วงอ้อยอายุประมาณ 2 เดือน

เอราทราซอล 15 ดับบลิวพี

ชื่อการค้า : แพคโคลบิวทาซอล สูตรผสม : 15 WP   คุณสมบัติ เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช(Plant Growth Regulator:PGR) ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างสารจิบเบอเรลลิน(Gibberellin) เคลื่อนย้ายทางท่อน้ำ(Xylem) ไปยังใบ ลำต้นและราก เคลื่อนย้ายไปยังส่วนล่างของเนื้อเยื่อเจริญบริเวณยอด ออกฤทธิ์เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชในกลุ่ม Triazole บางชนิดโดยเฉพาะโรคราแป้งและโรคราสนิม เพิ่มความเข้มในส่วนที่เป็นสีเขียวของพืช สามารถช่วยลดความไวต่อความเย็นของพืช ช่วยให้พืชทนทานต่อผลกระทบจากสภาะแวดล้อม โดยเฉพาะจากความแห้งแล้ง ประโยชน์ ใช้ชะลอการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะกับหญ้าสนาม ไม้พุ่มและไม้ยืนต้น ลดการยืดตัวของข้อปล้อง(โดยเฉพาะข้าว ข้าวโพด) เพิ่มการเจริญเติบโตและพัฒนาการของราก เพิ่มความเขียวเข้มของใบพืช เร่งการออกดอก เพิ่มการผลิตเมล็ดพืช(โดยเฉพาะพริกไทย) การใช้และอัตราการใช้ ขึ้นกับชนิดของพืชปลูก ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้ ขึ้นอยู่กับช่วงของการใช้ อาทิเช่น พืชปลูก วัตถุประสงค์ของการใช้ อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร ช่วงของการใช้ ทุเรียน กระตุ้นการออกดอกเพื่อการผลิตทุเรียนก่อนฤดู ใช้วิธีพ่นทางใบ 135-200 กรัม ผสม เอราสติ๊ก อัตรา 5 ซีซี…

เอราไดอะซอน

ชื่อการค้า : เอราไดอะซอน ชื่อสามัญ : ออกซาไดอะซอน สูตรผสม   25%  W/V EC คุณสมบัติ เป็นสารกำจัดวัชพืชชนิดควบคุมวัชพืชก่อนงอก ประโยชน์ วิธีการใช้และอัตาราการใช้ ใช้ควบคุมการงอกของวัชพืชในนาดำ นาข้าวไร่ หอมหัวใหญ่ หอมแดงและกระเทียม สำหรับนาดำ ก่อนปักดำ ใช้ในอัตรา 320-640 ซีซีผสมน้ำ 20-60 ลิตรต่อไร่ โดยพ่นลงในนาข้าวในช่วงสุดท้ายของการเตรียมดินและก่อนปักดำ 1-3 วัน –     หลังปักดำ ใช้อัตรา 640-960 ซีซีผสมน้ำ 20-60 ลิตร ต่อไร่ โดยพ่นระหว่างแถวข้าว 4-7 วันหลังปักดำ สำหรับนาข้าวไร่ ใช้อัตรา 480-950 ซีซีผสมน้ำ 20-60 ลิตรต่อไร่ โดยพ่นหลังจากหว่านข้าวแล้ว 1 วัน สำหรับหอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม ใช้อัตรา 480-640 ซีซี ผสมน้ำพ่นให้ทั่วแปลงปลูก –    หอมหัวใหญ่…

เอราคลอแรค 25 เอสซี

ชื่อการค้า : เอราคลอแรค 25 เอสซี ชื่อสามัญ : ควินคลอแรก สูตรผสม    25%  W/V SC คุณสมบัติ   • เป็นสารกำจัดวัชพืชในนาข้าว   • ดูดซึมเข้าทางใบได้อย่างรวดเร็ว   • ออกฤทธิ์ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช   • ออกฤทธิ์ทำให้วัชพืชอ่อนแอ ประโยชน์ อัตราการใช้ วิธีการใช้ ใช้กำจัดวัชพืชได้หลายชนิด โดยเฉพาะหญ้าข้าวนก ในช่วงหลังหว่านข้าว 7-12 วัน ใช้อัตรา 30 ซีซีต่อหม้อเครื่องยนต์สะพายหลัง(15-20 ลิตร) หรือใช้อัตรา 90 ซีซีต่อไร่ด้วยปริมาณน้ำ 45-60 ลิตร  ควรพ่นในช่วงที่ดินกำลังหมาดๆ และภายหลังพ่นให้ไขน้ำเข้านาภายใน 1-3 วัน ในช่วงข้าวโตหรือหลังหว่านข้าว 30 วัน ใช้อัตรา 80 ซีซีต่อหม้อเครื่องยนต์สะพายหลัง(15-20ลิตร) พ่นเป็นจุดๆบริเวณที่มีหญ้าข้าวนกระบาดอย่างรุนแรง

เอรา-ฟอพ 15 อีซี

ชื่อการค้า : เอรา-ฟอพ 15 อีซี ชื่อสามัญ : ฟลูอะซิฟอพ-พี-บิวทิล สูตรผสม    15%  W/V  EC คุณสมบัติ   • เป็นสารกำจัดวัชพืชเฉพาะใบแคบ   • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม   • ดูดซึมเร็วมีช่วงปลอดฝนเพียง 1-2 ชั่วโมง   • เคลื่อนย้ายได้ดีทั้งในท่อน้ำท่ออาหาร ไปยังเนื้อเยื่อเจริญในส่วนต่างๆของวัชพืช   • วัชพืชจะหยุดการเจริญเติบโตภายใน 2 วัน จะแสดงอาการเหลืองแห้งที่ปลายยอดอย่างช้าๆภายใน 7-10วัน จนเป็นสีม่วงคล้ำ และแห้งตายในที่สุด ประโยชน์ อัตราการใช้ วิธีการใช้ ใช้กำจัดเฉพาะวัชพืชใบแคบในพืชประธานที่เป็นใบกว้าง เช่น มันสำปะหลัง สับปะรด ถั่วเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วลิสง พริก มะเขือเทศ    และพืชผักต่างๆ ใช้ในอัตรา 160 ซีซีต่อไร่ ผสมน้ำ 60-80…

เอราทรีน 80 ดับบลิวพี

ชื่อการค้า : เอราทรีน 80 ดับบลิวพี ชื่อสามัญ : อามีทรีน สูตรผสม   80% WP คุณสมบัติ •เป็นสารกำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอก •ดูดซึมเข้าสู่วัชพืชโดยผ่านทางราก ประโยชน์ พืชปลูก อัตราการใช้ ใช้กำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้น ในไร่อ้อย สับปะรด ส้ม กล้วย ชา กาแฟ มันฝรั่ง อ้อย ส้ม 480-960  กรัมต่อไร่ สับปะรด 320-640 กรัมต่อไร่ กล้วย ชา กาแฟ 320-800  กรัมต่อไร่ มันฝรั่ง 160-320  กรัมต่อไร่

เอราซีน 50 เอสซี

ชื่อการค้า : เอราซีน 50 เอสซี ชื่อสามัญ : อาทราซีน สูตรผสม  50%  W/V SC คุณสมบัติ   •เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบควบคุมการงอกวัชพืช   •ออกฤทธิ์แบบดูดซึม   •ออกฤทธิ์ได้ดีในดินที่มีความชื้น   •มีฤทธิ์ตกค้างยาวนานมากกว่า 1 ปี   ประโยชน์ พืชปลูก อัตราการใช้ ใช้ควบคุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอกในไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย สับปะรด  และหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพด 510-1,025 ซีซีต่อไร่ ข้าวฟ่าง 385-640  ซีซีต่อไร่ อ้อย สับปะรด 765-1,025 ซีซีต่อไร่ หน่อไม้ฝรั่ง 510-765 ซีซีต่อไร่

เอรา-พรี

ชื่อการค้า : เอรา-พรี ชื่อสามัญ : อะลาคลอร์ สูตรผสม 48%  W/V EC คุณสมบัติ • เป็นสารคุมวัชพืชก่อนงอก • ออกฤทธิ์ได้ดีในสภาพที่ดินมีความชื้นสูง • ออกฤทธิ์อยู่ในดินได้นาน 6-10 สัปดาห์ และจะออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง หากดินมีความชื้น • ควรใช้ก่อนพืชปลูกงอก   ประโยชน์ อัตราการใช้ วิธีการใช้ ใช้ได้ในพืชปลูกหลายชนิด เช่น ข้าวโพด, อ้อย, มันสำปะหลัง, ถั่วเหลือง, ถั่วเขียว, ถั่วลิสง, หอม, กระเทียม, ผักตระกูลกะหล่ำ, มะเขือเทศ และพริก ขึ้นอยู่กับชนิดของดินปลูก • ดินทราย ดินร่วนปนทราย ใช้อัตรา 500-600 ซีซีต่อไร่ผสมน้ำ 60-80 ลิตร • ดินเหนียวปานกลาง ใช้อัตรา 700-800 ซีซีต่อไร่ ผสมน้ำ 60-80 ลิตร…

เอราโพรฟิต 500

ชื่อการค้า : เอราโพรฟิต 500 ชื่อสามัญ : เพรททิลาคลอร์+โพรพานิล สูตรผสม 17%+33% EC ประโยชน์ อัตราการใช้ วิธีการใช้ ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และ หญ้าดอกขาว วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น เทียนนา และวัชพืชประเภทกก เช่น กกทราย กกขนาก และหนวดปลาดุก  320-360 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 80-90 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 6 วัน ก่อนการพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

อาทราซีน 90 ดับบลิวจี

ชื่อการค้า : อาทราซีน 90 ดับบลิวจี ชื่อสามัญ : อาทราซีน สูตรผสม   90% WG คุณสมบัติ   •เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบควบคุมการงอกวัชพืช   •ออกฤทธิ์แบบดูดซึม   •ออกฤทธิ์ได้ดีในดินที่มีความชื้น   •มีฤทธิ์ตกค้างยาวนานมากกว่า 1 ปี ประโยชน์ ใช้ควบคุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอกในไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย สับปะรดและหน่อไม้ฝรั่ง การใช้และอัตราการใช้ •ข้าวโพด  ใช้อัตรา 285-570 กรัมต่อไร่ •ข้าวฟ่าง  ใช้อัตรา 215-350 กรัมต่อไร่ •อ้อย สับปะรด  ใช้อัตรา 425-570 กรัมต่อไร่ •หน่อไม้ฝรั่ง  ใช้อัตรา 285-425 กรัมต่อไร่ ขนาดบรรจุ 1กก.x18