สู้ลมหนาว ลดการหลุดร่วงของดอก ผลอ่อนทุเรียน ด้วย ไซฟามิน บีเค

ขณะนี้ประเทศไทย เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศภาคตะวันออกในช่วงนี้ว่ามีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส 🌡ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 64-71%  ซึ่งสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิลดต่ำลงนี่เอง ส่งผลให้ทุเรียนในบางพื้นที่เกิดสภาพเครียดเกิดขึ้นมา ‼เป็นสภาวะความเครียดที่เกิดจากปัจจัยภายนอกก็คืออุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ส่งผลให้ทุเรียนมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 22 องศาเซลเซียส กิจกรรมของเอนไซม์ต่างๆ การสังเคราะห์แสง กระบวนการเมตาบอลิซึจะช้าลงซึ่งถ้าเกิดมีอุณหภูมิต่ำกว่า 22 องศาในระยะ 2 สัปดาห์แรกหลังดอกบานจะทำให้ผลอ่อนโตช้ากว่าปกติ ความสามารถในการดึงคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากกระบวนการเมตาบอลิซึมมาใช้เพื่อการเจริญเติบโตของผลจะน้อยลง ถ้ารุนแรงมากอาจจะทำให้ผลเล็กหลุดหลุดร่วงมากได้ ถ้าหากหนาวมากอุณหภูมิลดต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ใบอ่อนทุเรียนจะร่วงออกดอกยาก และติดผลน้อยและถ้าหากความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 30% จะทำให้มีสภาพความชื้นที่ต่ำทำให้ใบทุเรียนแห้งใบร่วงมีปัญหาเรื่องการผสมเกสรและการติดผล ความหนาวเย็นและอุณหภูมิที่ต่ำลง นี่เองส่งผลให้กระบวนการทางสรีรวิทยาต่างๆภายในต้นทุเรียนช้าลง เช่น การสังเคราะห์แสง การหายใจ กระบวนการเมทาบอลิซึม การคายน้ำและการดูดธาตุอาหารจากดินมาใช้ โดยทำให้การทำงานของเอนไซม์ต่างๆช้าลง ส่งผลให้การสะสมอาหารและพลังงานไม่พอกับการนำไปใช้ในการพัฒนาการของดอกและผลที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ส่วนในเรื่องของการให้น้ำในสวนทุเรียนระยะนี้ ในช่วงชักนำการออกดอกทุเรียนต้องผ่านช่วงแล้งไม่ต้องการน้ำเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 10-14 วัน การให้น้ำในระยะผลิตาดอกจนถึงดอกเริ่มบาน เมื่อทุเรียนเริ่มออกดอกแล้วในช่วงนี้ให้คอยบังคับน้ำโดยการให้น้ำน้อย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแตกใบอ่อน จนกระทั่งสังเกตเห็นได้ชัดว่าเริ่มเป็นตุ่มตาดอกในระยะไข่ปลา และดอกจะออกสม่ำเสมอทั่วทั้งต้น หลังจากนั้นให้เพิ่มปริมาณน้ำทีละนิดจนให้น้ำชุ่มตามปกติและควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเรื่อยไป…