สินค้าแนะนำ

“เราภูมิใจ ที่มีส่วนสนับสนุนในการสร้างผลผลิตให้ดีขึ้น ครอบคลุมถึงช่วยให้เกษตรกร และครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น”

บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด ไม่ใช่แค่เพียงบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรที่มีมาตรฐาน และคุณภาพสูงแต่เป็นผู้ร่วมเคียงข้างคุณในทุกขั้นตอนการปลูก เราจะคอยให้คำปรึกษา และตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเจอปัญหาแมลง โรคพืช วัชพืช ผลผลิตต่ำ เราพร้อมเพื่อความสำเร็จ และการเติบโตของคุณ เพราะที่ เอราวัณ เราช่วยเพิ่มผลผลิต…ชีวิตผาสุก Growing Forward Helping Achieve Your Success!

ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

• เพศชาย
• สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการเกษตรทุกสาขา ยกเว้นสาขาสัตวบาล
• มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจเคมีเกษตรประมาณ 4-5 ปี
• สามารถวางแผนงานทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี
• มีบุคลิกของความเป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
• สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

อ่านต่อ