null

คอลัมน์ช้างชวนคุย

null

เคล็ดลับ

null

คู่มือการปลูกอย่างมืออาชีพ

null

วีดีโอ

หยุดโรคใบติดในสวนทุเรียน ! ด้วย “ โคปิน่า 85 ดับบลิวพี ”

โรคใบติด หรือ โรคใบไหม้ (Durian leaf blight)  พบได้ทั่วไปในแปลงปลูกทุเรียนที่มีความชื้นสูง มักเกิดกับทุเรียนที่มีความสมบูรณ์สูง ทรงพุ่มหนา พบมากกับพันธุ์ชะนีและหมอนทอง…

อ่านต่อ

กำจัดวัชพืชในไร่อ้อย ด้วย “ เอราทรีน 80 ดับบลิวจี ”

ปัญหาวัชพืชในการปลูกอ้อย มี 2 ลักษณะ คือ วัชพืชที่เกิดจากการปลูกอ้อยในพื้นที่ที่มีการไถเตรียมดินก่อนปลูก หรือปัญหาวัชพืชที่มีอยู่ หรืองอกขึ้นมาใหม่ในแปลงอ้อยไว้ตอ หลังเก็บเกี่ยวอ้อยแล้ว หากไม่มีการกำจัด…

อ่านต่อ

ข้อควรรู้ก่อนผสมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดในการพ่นสารคราวเดียวกัน

ข้อควรรู้ก่อนผสมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดในการพ่นสารคราวเดียวกัน   โดย หมอแมง   ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ นิยมผสมสารหลายๆ ชนิดในการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช บางครั้งอาจจะผสมปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมน รวมไปด้วย…

อ่านต่อ

สารผสมสำเร็จรูปใหม่แก้ไขแมลงดื้อยา

สารผสมสำเร็จรูปใหม่แก้ไขแมลงดื้อยา โดย หมอแมง ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ นิยมผสมสารหลายๆ ชนิดในการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช บางครั้งอาจจะผสมปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมน รวมไปด้วย การผสมสารหลายชนิดแบบนี้อาจเรียกว่า…

อ่านต่อ

แนะนำ ฟาสท์ เอ็กซ์ ยาคุมและฆ่าหญ้า คู่ผสม คู่ใหม่ของเอราวัณ

แนะนำ ฟาสท์ เอ็กซ์ ยาคุมและฆ่าหญ้า คู่ผสม คู่ใหม่ของเอราวัณ ฟาสท์เอ็กซ์ คือชื่อเรียกยาคู่ผสมคู่ใหม่ของ บริษัทเอราวัณเคมีเกษตร จำกัด…

อ่านต่อ

ปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช

ปัญหา ? บ่อยครั้งมากที่ผู้ที่จำหน่ายสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะสารกำจัดวัชพืช จะได้รับคำถามหรือการบ่น คำตำหนิ การต่อว่า จากเกษตรกรผู้ซื้อสารไปใช้ หรือจากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้าเคมีเกษตร ว่าทำไมสารกำจัดวัชพืชที่ซื้อไปใช้จึงไม่ได้ผลในการกำจัดวัชพืชตามที่โฆษณา…

อ่านต่อ